Офіційний сайт Дніпрорудненської гімназії "Софія"

Пошук

Розділи

Електронні сервіси

Нормативно-правова база

«Протидія поширенню коронавірусу»

-Закон України від 24.02.1994 №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (в редакції від 17.12.2000 №1113-IX);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

- Закон України від 06.04.2000 №1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб» (в редакції від 07.05.2020 №588-IX); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text

-Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2» (із змінами від 14.05.2021 №474):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text

-Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 №1109 « Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» ( в редакції від 18.04.2018 №339);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-%D0%BF#Text

-Постанова Головного санітарного лікаря України від 23.04.2021 №3 «Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення масових спортивних заходів на відкритому повітрі на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)»:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0003488-21#Text

-Постанова Головного санітарного лікаря України від 23.04.2021 №4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004488-21#Text

«Охорона праці та  життєдіяльності»

-Закон України від 05.09.2017 №2145-VII «Про освіту» (в редакції від 30.03.2021 №1369-ІХ):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

-Закон України від 16.01.2020 №463-IХ «Про повну загальну середню освіту» (в редакції від 13.04.2021 №1385-IX);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

-Закон України від 14.10.1992 № 2694-XI «Про охорону праці» (в редакції від 04.02.2021 №1213-ІХ);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 « Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 №659 «Про затвердження Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19#Text

-  Лист МОН від 19.05.2021 №1/9-268 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх канікул»;

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-bezpeki-zhittyediyalnosti-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-period-litnih-kanikul

- Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (із змінами від 30.01.2017 №140);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05#Text

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22.11.2017№ 1514);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#Tex

-Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.998 № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (в редакції від 30.03.2017 №526);

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG2666.html

-Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280 «Про затвердження Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» (у редакції наказу від 11.11.2020 №2591);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1246-20#Text

-Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 №1804 «Про затвердження Мінімальних вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1494-18#Text

-Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів праці працівників певних категорій», затвердженого» (в редакції від 14.02.2012 №107);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0359-12#Text

- ПОРЯДОК здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-2021-%D0%BF#Text

- Медичні огляди школярів. Роз’яснення НСЗУ 8.05.21

https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/1100709750407441

 

 

 

закрыть

Розмір шрифту: [великий] [маленький]

Схема кольорів: [біла] [синя] [зелена] [чорна]

Зображення: [чорно білі] [кольорові]

[+ Застосувати]   [- Скинути налаштування]