Офіційний сайт Дніпрорудненської гімназії "Софія"

Пошук

Розділи

Електронні сервіси

Нормативно-правова база

Закон «Про повну загальну середню освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон "Про освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

Закон «Про охорону дитинства»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Закон «Про охорону праці»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-15#Text

Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-00#Text

Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0271-12#Text

КОНВЕНЦІЯ про права дитини

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36150.html

І. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (наказ МОНМС від 13.04.2011 р. № 329)

2. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 1 КЛАСУ (листи МОНУ від 18.05.2018 р. №2.2-1250 та від 21.05.2018 р. №2.2-1255)

 


ІІ. Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педпрацівників закладу

1. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН № 930 від 06.10.2010 р. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»)

2. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН №36 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»)

3. СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників”, затверджене постановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р.)

Інструкція з діловодства на 2022.pdf

закрыть

Розмір шрифту: [великий] [маленький]

Схема кольорів: [біла] [синя] [зелена] [чорна]

Зображення: [чорно білі] [кольорові]

[+ Застосувати]   [- Скинути налаштування]